İçerik Slayt
MÜZE HAKKINDA

MUTFAK MÜZESİ (THEMATİC KİTCHEN MUSEUM)

Zahire (Kiler) Kültürünün ve Yörenin Mutfağını Yansıtıyoruz.

 

Yapı Dulkadiroğlu Belediyesi mülkiyetinde olup kitabesi bulunmadığı ve kim tarafından yapıldığı belli değildir. Gösterdiği mimari ve yapısal özelliklerden dolayı Geç Osmanlı Dönemi yapılarından olduğu düşünülmektedir.

Kesme taş ve kaba yönü taş malzeme ve bağ dadi sistem kullanılarak, yığma yapım tekniğinde, zemin, 2 normal kat ve cihannüma olarak inşa edilmiştir.

Yapının avlusuna basık kemerli ve enikli bir sokak kapısından ulaşılmaktadır. Avlu nun güneydoğusunda yer alan özgün müştemilatı bozulmuş durumdadır.

2015 Yılında alınmış bir kararla ‘’ Tematik Mutfak Müzesi ‘’ çalışmalarına başlanılmıştır. Bölgenin dokusu ve etkileşim alanı göz önünde bulundurulmuştur. Bölgenin Mutfak zenginliği ve zahire kültürünün belirli prensipler çerçevesinde korunması amaçlanmıştır.